Artiestenregeling uitkoop naar netto

Artiestenregeling

Gages berekenen – KVR=0
uitkoop naar netto 2022

Hieronder kan je de nettogage berekenen van jouw uitkoopsom.
De 2e uitkomst is het uitkoopbedrag inclusief onze verloningskosten en de 3e uitkomst is inclusief verloningskosten en btw.

(Voor cijfers achter de komma, moet je i.p.v. een komma een punt gebruiken)

<< Uitkoop excl. verloningskosten & excl. btw >>

<< Netto excl. verloningskosten & excl. btw >>


<< Uitkoop incl. verloningskosten & excl. btw >>


<< Uitkoop incl. verloningskosten & incl. btw >>