De Kleine Vergoedings Regeling (KVR)

Een veel besproken onderwerp bij musici en artiesten is de Kleine Vergoedings Regeling (KVR). Ons devies is: gewoon logisch nadenken. Laten we eerst even uitleggen hoe het werkt:

Als de KVR wordt toegepast, in de loonbelasting, hoeft de opdrachtgever over maximaal € 163,00 per artiest geen loonbelasting en premies in te houden en af te dragen.
De KVR is dus een onbelaste vergoeding voor gemaakte onkosten tot een maximum van € 163,00 per artiest. De KVR mag worden toegepast voor iedere artiest.

Voor de artiest is het bedrag van de KVR overigens geen vrije vergoeding. Achteraf, in de inkomstenbelasting, moet de artiest altijd aan de fiscus kunnen bewijzen, zoals met alle kosten, dat het bedrag van de KVR echt aan onkosten is besteed.
Als dat niet lukt moet de artiest (en dus niet de opdrachtgever) achteraf inkomstenbelasting betalen over het niet bewezen bedrag van de KVR.

Voor/na-delen KVR

+ Combinatie mogelijk van gedeelte KVR en rest verlonen
+ Hoger uitbetaald loon
+ De gemaakte kosten worden meteen verrekend
+ Telt gewoon mee voor arbeidsverleden
+ Kan voordelig zijn voor uitkoopbedragen tot € 350,00
+/- Er wordt over kvr-bedrag tot max. € 163,00 geen sociale lasten betaald
- (eventuele) Bijbetaling bij inkomstenbelasting
- Uitkoopbedragen boven € 350,00

Voor wie is dit wel/niet interessant?

+ Studenten (die nog niet IB-plichtig zijn)
+ iedereen die een reguliere baan heeft
+ iedereen die geen gebruik zal maken van een uitkering aangaande deze optredens

-/- iedereen die gebruik maakt of zou kunnen gaan maken van een uitkeringssituatie
-/- iedereen die niet een klein gedeelte van de uitbetaalde kvr kan reserveren voor de IB

Gageverklaring

Sinds 1 januari 2009 moet de artiest, op de gageverklaring, zelf aangeven of er van de KVR wel of niet gebruik gemaakt wordt en voor welk bedrag, tot een maximum van € 163,-. Wordt door de artiest, op de gageverklaring, dit niet aangegeven, dan mag de regeling niet worden toegepast.

Slotopmerking

Het interessante van deze regeling is dat over de eerste € 163,00 er geen sociale lasten hoeven te worden betaald. Hierdoor houden vele artiesten extra geld over omdat ze anders dubbel verzekerd zouden zijn.
Teveel betaalde loonbelasting wordt namelijk verrekend in de inkomstenbelasting, maar sociale lasten niet. Eenmaal betaald ben je het kwijt en in de inkomstenbelasting kan dit niet worden bijbetaald.
Voor een ieder met een reguliere baan (muziekschool en/of buiten de muziek) en studenten is dit dus kostenbesparend. Wel moet men er van uit gaan dat, mocht men op deze basis veel optredens verzorgen, men ook veel kosten heeft gemaakt of het nodige heeft gereserveerd om in de inkomstenbelasting te kunnen bijbetalen.

Deze regeling is niet interessant voor podiumkunstenaars die niet voor andere werkzaamheden verzekerd zijn. Geen betaalde sociale lasten betekent dat er over deze bedragen ook geen uitkering kan worden geclaimd.

Extra onderwerpen

>> Gageverklaring (GVK)

>> Gages berekenen

>> KVR

>> Prijslijst

>> Links

>> Privacy voorwaarden

handige downloads